Push, Pull
2022

Memento Mori

Memento Mori

2022 Oil and acrylic on canvas 60" x 48" Copyright ©2023, PE Pinkman

I Rise

I Rise

2022 oil on canvas 48" x 36" Copyright ©2023, PE Pinkman

Hydrangea

Hydrangea

2022 oil on canvas 18" x 24" Copyright ©2023, PE Pinkman

Geranium

Geranium

2022 oil on canvas 24" x 18" Copyright ©2023, PE Pinkman

Still Life

Still Life

2022 oil/acrylic on canvas 52" x 40"Private collection. Copyright ©2023, PE Pinkman

Sapere Aude

Sapere Aude

2022 oil/acrylic on canvas 58" x 46" Copyright ©2023, PE Pinkman

Home Sweet

Home Sweet

2022 oil/acrylic on canvas 56" x 40" Copyright ©2023, PE Pinkman